Avocado Salmon Cakes photo

Avocado Salmon Cakes

Chef: melissabee

Average Rating:

Salmon cakes

Pan Seared Salmon photo

Pan Seared Salmon

Chef: kanooter

Average Rating:

Easy method to make salmon in pan